Projekty UE

Realizowane przez nas projekty dofinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.

 

Tytuł projektu: Stworzenie automatycznego narzędzia zapewniającego kompleksowe i interdyscyplinarne zarządzanie ryzykiem

Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Działanie: 8.1. „ Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-POIG. 08.01.00-02-152/12-00

Projekt polega na stworzeniu portalu internetowego, za pomocą którego użytkownicy uzyskają możliwość samodzielnego przeprowadzenia oceny ryzyka w interesujących ich obszarach tematycznych oraz określenia na podstawie otrzymanych wyników strategii postepowania z ryzykiem.

Więcej informacji:

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka